Εκπαιδευτική Σειρά για τη Φυσική (Eureka)

Τα βίντεο έχουν υποτιτλιστεί από το συνάδελφο καθηγητή Φυσικής Γαργανουράκη Βασίλη ο οποίος βρέθηκε
να υπηρετεί κοντά μας στη Ρόδο από το 2005 έως το 2009. Τον ευχαριστούμε για τη γενικότερη προσφορά
του στο χώρο της εκπαίδευσης.(Καβουκλής Γιώργος - επιμορφωτής ΤΠΕ Β' Επιπέδου)