Ιστορία για δασκάλους

Εκτύπωση PDF

Ιστοεξερεύνηση 

Σχεδιασμός και σύνταξη Ιστορικού - Πολιτιστικού χάρτη του Ν. Χαλκιδικής

map_halkidiki_nereides_temp

WebQuest (Δίκτυο-αναζήτηση-περιπέτεια)
για την Ε' και ΣΤ' τάξη του δημοτικού
Μάθημα: Ιστορία-Γεωγραφία

kapodistrias
Χρήστος Σκάρκος - Ιστορία ΣΤ
Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας