Λειτουργία Σχολείων

Εκτύπωση

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ από το School.gr

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έντυπο κρατήσεων ΜΤΠΥ για ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΠΑΔ  Έντυπα για τον πολίτη

calendars

Ημερολόγιο 2012 στα Ελληνικά

Διάφορα (Νομοθεσία, Java applets κλπ)

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση
φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

Οδηγίες για τη δημοσίευση φωτογραφιών και video μαθητών

kidblog


Η περιγραφική αξιολόγηση στο Δημοτικό Σχολείο

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (έκδοση ΥΠΕΠΘ και Π.Ι.)